Vogels en Vriendschap

Vogels en vriendschap, de voegelvereniging voor iedereen!

Maandbrief April 2021

Van de Voorzitter


Het is alweer april van het jaar 2021. Normaal gesproken zaten we nu volop in de voorbereidingen van onze babyshow. Het is jammer dat we deze show op korte termijn niet kunnen organiseren. Ook op de wat langere termijn is het slechts koffiedik kijken. Het eerste kwartaal is voorbij gesneld zonder enige activiteit bij onze vogelclub. Wel houden we jullie middels de maandbrief op de hoogte van ons bestaan.

Ook deze maand is er weinig nieuws onder de zon, alles ligt zo'n beetje stil en dat is niet alleen bij onze club. Het gemis van vogelmarkten en beurzen laat zich onderhand goed voelen, vooral de gezelligheid en ouwehoerpraatje worden gemist.

Nou genoeg geklaagd, een positieve kijk op het hele gebeuren, daar hebben we meer aan. Het zou maar zo kunnen gebeuren dat er dit jaar activiteiten georganiseerd kunnen worden waaronder onze tentoonstelling. Wij zijn er in ieder geval klaar voor en ook aan toe. Het weer is inmiddels wat beter aan het worden wat weer gunstig is voor de buitenkwekers. Sommige binnen kwekers zijn alweer klaar met kweken en wachten nu de rui af in de hoop dat er enkele toppertjes tussen vliegen. Zelf heb ik het kweekseizoen ook beëindigd. Alle kooien zijn weer schoon en is het een kwestie van de vogels in een goeie conditie te krijgen voor de kweek in het najaar, en voor de tentoonstellingen, mochten deze doorgaan.

In ieder geval wens ik een ieder een goede kweek toe. Verder hoop ik dat we deze moeilijke tijden veilig en in goede gezondheid doorkomen en dat we elkaar op korte termijn weer kunnen ontmoeten bij onze vogelclub.

Tot ziens of tot horens.

Arthur Keizer    

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Nieuws ziekenboeg 

In de maandbrief van Maart maakte wij melding vanuit de ziekenboeg.

Met Alex de Graaf gaat het inmiddels weer wat beter. Hij pakt voorzichtig zijn leventje weer op, en wordt goed door zijn familie in de smiezen gehouden.

Ook met Jan Verbeek gaat het na zijn Corona weer wat beter. Hij is inmiddels uit het Ikazia ziekenhuis ontslagen. Wel moet hij revalideren in het Intermezzo.

Goed zo mannen.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dit jaar is nog steeds niets zeker. Maar regeren is vooruitzien, dus de show voor dit jaar is bij de NBvV vastgelegd.


Datums zijn:

 Inbrengen show – Donderdag 4 November 2021 – vanaf 15:00 uur Keuren                Vrijdag 5 November – vanaf 08:00 Open                                                             Vrijdag 5 November 20:00 – 22:00 Open                                                          Zaterdag 6 November 10:00 – 16:00 Optie open zondag                                               (is nog niet beslist, en weten nog niet of dit kan)


Keurmeesters

C.R. Bakker

 P. Dullaard

 A.J. de Jong

 A.P.F. van Niel

 L. Perdon

 D. Sprenkels

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Van de ringencommissaris

Voor de Nieuwe 2022 ringenbestelling van 1 oktober (seizoen 2022 Kleur bruin ) is het noodzakelijk dat het ringenbestelformulier voor 13 mei 2021 bij mij binnen is. Op 1 april wordt de site van de NBvV aangepast voor de bestellingen van de nieuwe bruine ringen 2022. U kunt in het maandblad “Onze Vogels” editie maart op bladzijde 20 t/m 23 lezen.

Ringen voor 2021 zijn uitsluitend nog te bestellen via een spoedbestelling en hiervoor gelden extra kosten voor bij de NBvV. Nieuwe leden, die die hiervoor langer dan 3 jaar geen lid zijn geweest bij de NBvV betalen bij hun eerste bestelling geen extra kosten, mits ze binnen 3 maanden hun bestelling doen.

Diverse ringmaten op het aanvraagformulier invullen. Let op dat u dan de goede volgnummers invult. U mag overigens wel bij iedere ringmaat met nummer 1 beginnen, maar het is niet altijd handig voor uw eigen administratie op de computer, sommige programma’s herkennen dubbele ringnummers niet.

Ook moet u er op letten als u ringen voor beschermde vogelsoorten wilt bestellen, dat u dit op een ander formulier moet doen. https://www.nbvv.nl/wp-content/uploads/ringen-LNV-invulbaar.pdf (wordt ook op 1 april aangepast).

Uw afdeling Vogels en Vriendschap moet wel vooraf, dus bij de bestelling van de ringen de betaling direct overmaken aan de NBvV, dus zorg er voor dat ook uw betaling voor 15 mei bij de penningmeester binnen is. De betaling gaat via de penningmeester, IBAN NL 27 INGB 0009 3871 94 t.n.v. Vogels en Vriendschap onder vermelding Ringbestelling en kweeknummer en naam. Betaal direct, want de ringbestelling gaat de deur uit als de betaling binnen is. (de betaling is 100% voor de NBvV, dus het is puur een service van Vogels en Vriendschap))

De uitlevering van de ringen voor de eerste ronde is precies op 1 oktober bij mij binnen van de bond. Gezien er momenteel geen ledenvergaderingen en vogelbeurzen door de situatie rond het Coronavirus zijn, kunt u het formulier alleen via de e-mail afhandelen en versturen naar Aad Bresser aad.bresser1@gmail.com

Voor de mensen die geen internet gebruiken, Deze moeten tijdig contact ( 06-24782489 ) met mij opnemen zodat ik u daarbij kan helpen.

Groetjes, Aad Bresser

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Van de Penningmeester

Ons gironummer is IBAN NL27 INGB 0009 3871 94 t.n.v. Vogels en Vriendschap. De contributie bedraagt € 40 voor volle leden en € 20 voor gastleden. Ook kunt u op dit nummer het bedrag van uw ringenbestelling overmaken.

--------------------------------------------------------------


Alle evenementen worden weer gehouden in:

Het huis van de wijk Irene  – Oudelandstraat 75 – 3073 LH – Rotterdam

                                      
----------+-------------