Vogels en Vriendschap

uw Vogelvereniging in de regio Rotterdam en omstreken

Maandbrief December 2021 deel 1

Beste vogelvrienden,

Het is alweer ruim een maand geleden dat we onze tentoonstelling hadden in de Irene. Achteraf gezien hebben we niet te klagen gehad over het tijdstip van onze show. Bijna alle tentoonstellingen die later op de agenda stonden, in onze regio, werden immers afgelast. Gelukkig kon onze show wel doorgang vinden. Door een controle check bij de konden we met het opvolgen van de basis coronaregels toch een geweldige vogelshow organiseren. Natuurlijk mag er benadrukt worden dat we het met zijn allen voor elkaar gekregen hebben. Het is toch fijn om te zien dat een ieder zijn beste beentje voorzet en dat zodoende alles tot een goed einde gebracht is. Ja, het is echt waar, vele handen maken licht werk.

Dan de vogels, toch nog een paar meer dan in 2019, wie had dat kunnen voorspellen. Vierhonderd twee en dertig vogels, min een paar absenten, is toch heel goed te noemen in deze moeilijke tijden. De ongekende variatie van de vogelsoorten viel ook op, er zaten ook soorten die je maar zelden op tentoonstellingen tegenkomt.

De punten die door de keurmeesters werden toegekend wijzen erop dat het met de kwaliteit wel goed zat. Best veel inzenders hebben 1 of meer prijzen gewonnen, gefeliciteerd hiermee natuurlijk. Mocht je dit jaar niet in de prijzen zijn gevallen dan komt er op de volgende show weer een nieuwe kans. Gezellige momenten waren er ook genoeg, bijvoorbeeld de maaltijd tijdens de keurdag, het eten viel bij de meeste mensen zeer in de smaak, en is tevens een rustpunt op een toch wel drukke dag.

Op zaterdagavond werd er lekker ge-biert en wat dom geouwehoerd, ook heel gezellig. Op zondag was het lekker druk, konden we een paar rondjes loterij draaien met een tevreden penningmeester als gevolg.

Het uitkooien verliep ook vrij vlot zonder noemenswaardige problemen zodat de inzenders hun vogels weer mee konden nemen naar het vogelhok thuis.

Ik zou nog gerust een paar kantjes vol kunnen schrijven over onze zeer geslaagde vogelshow. Daar is dit voorwoord niet zo geschikt voor.

Kort samengevat was het een show die we niet snel zullen vergeten en waar we met veel genoegen op terugkijken.

De rest van het jaar, het laatste gedeelte van december, hebben we geen activiteiten meer bij onze vereniging. Op dit moment gaan we er nog wel vanuit dat de feestelijke prijsuitreiking in januari en de ledenvergadering in februari nog wel door kunnen gaan.

Er wordt ook alweer gekweekt door de zogenaamde vroege kwekers. Zelf ben ik begin december met de kweek gestart na een grondige schoonmaakbeurt van mijn vogelhok. Ook zijn er kwekers die pas wat later gaan kweken, wanneer je ook begint, wil ik iedereen een goede kweek toewensen met veel jongen in de nesten.

Rest mij nog om jullie allemaal fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe te wensen.

Blijf gezond en veilig, tot ziens in het nieuwe jaar.

Arthur Keizer 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Van de Ringencommissaris

Voor de Nieuwe 2022 ringenbestelling 2e ronde van 15 december (seizoen 2022 Kleur bruin ) is het noodzakelijk dat het ringenbestelformulier voor 26 sept 2021 bij mij binnen is samen met de betaling hiervan. 

Op 1 april werd de site  van de NBvV aangepast voor de bestellingen van de nieuwe bruine ringen 2022. U kunt in het maandblad “Onze Vogels” editie maart op bladzijde 20 t/m 23 lezen.

Ringen voor 2021 zijn uitsluitend nog te bestellen via een spoedbestelling en hiervoor gelden extra kosten voor bij de NBvV.

Nieuwe leden, die die hiervoor langer dan 3 jaar geen lid zijn geweest bij de NBvV betalen bij hun eerste bestelling geen extra kosten, mits ze binnen 3 maanden hun bestelling doen.

Diverse ringmaten op het aanvraagformulier invullen. Let op dat u dan de goede volgnummers invult.

U mag overigens wel bij iedere ringmaat met nummer 1 beginnen, maar het is niet altijd handiger om door te nummeren voor uw eigen administratie op de computer, want de meeste programma’s herkennen dubbele ringnummers niet.

Ook moet u er op letten als u ringen voor beschermde vogelsoorten wilt bestellen, dat u dit op een ander formulier moet doen.

https://www.nbvv.nl/wp-content/uploads/ringen-LNV-invulbaar.pdf (werd ook op 1 april aangepast).

Uw afdeling Vogels en Vriendschap moet wel vooraf, dus bij de bestelling van de ringen de betaling direct overmaken aan de NBvV, dus zorg er voor dat ook uw betaling direct met de ringbestelling bij de penningmeester binnen is.  De betaling gaat via de penningmeester, IBAN  NL 27 INGB 0009 3871 94 t.n.v. Vogels en Vriendschap onder vermelding Ringbestelling en kweeknummer en naam. Betaal direct, want de ringbestelling gaat de deur uit als de betaling binnen is. (De betaling is 100% voor de NBvV, dus het is puur een service van Vogels en Vriendschap).

De uitlevering van de ringen voor de eerste ronde is precies op 1 oktober bij mij binnen van de bond.

Gezien er momenteel geen ledenvergaderingen en vogelbeurzen door de situatie rond het Coronavirus zijn, kunt u het formulier alleen via de e-mail afhandelen en  versturen naar Aad Bresser aad.bresser1@gmail.com 

 

Voor de mensen die geen internet gebruiken,

Deze moeten tijdig contact ( 06-24782489 ) met mij opnemen zodat ik u daarbij kan helpen. (ik kan niet altijd direct opnemen, maar dan bel ik u terug.

 

Bestelperiode                                                           uitlevering:

1 april      – 13 mei (reeds gesloten)                         1 oktober

16 mei     – 26 september uiterlijk (reeds gesloten)  15 december

1 oktober – 26 januari uiterlijk                                    1 april

1 februari – 26 maart  uiterlijk                                    15 mei

Na April 2022 is het mogelijk om direct ringen (ook sites ringen) bij de NBvV te bestellen. Ook de betaling hiervan gaat direct via de bond. De levertijd is na 1 oktober dan een maand.

Groetjes,

Aad Bresser
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Van de Penningmeester

Ons gironummer is IBAN NL27 INGB 0009 3871 94 t.n.v. Vogels en Vriendschap. De contributie bedraagt € 40 voor volle leden en € 20 voor gastleden.                                   Ook kunt u op dit nummer het bedrag van uw ringenbestelling overmaken. 

--------------------------------------------------------------


                              Alle evenementen worden weer gehouden in:

        Het huis van de wijk Irene  – Oudelandstraat 75 – 3073 LH – Rotterdam

                                      
----------+-------------