Vogels en Vriendschap

Vogels en vriendschap, de voegelvereniging voor iedereen!

Maandbrief Maart 2021

Van de Voorzitter


Het is alweer maart, de maand dat de lente van start gaat. Het is al duidelijk langer licht en de temperaturen kunnen al aardig oplopen. In de natuur zien we al baltsende en nest bouwende vogels. Ook zijn er al verschillende soorten teruggekeerd uit Afrika zoals grutto en lepelaar.

Ook in onze vogelhokken is vaak te merken dat het voorjaar aanstaande is. Als je onverwarmd kweekt, of een volière hebt, dan veranderd het gedrag van je vogels met het lengen der dagen en het toenemen van de temperatuur.

Ook bij onze vogelclub wordt het lente. Het is jammer dat we voorlopig nog geen activiteiten kunnen organiseren. Zodra dit weer mogelijk is zullen we zo snel als mogelijk tot actie overgaan. Dromen mag natuurlijk wel, zo hopen we dat de tentoonstelling dit jaar wel door kan gaan. Onze club is er in ieder geval klaar voor, zeker om er naar toe te werken.

Op dit moment mogen we hopen dat 2021 een wat beter jaar wordt dan 2020. Zelfs in de coronatijd hebben we er nog nieuwe leden bij gekregen. Dat is toch zeer positief te noemen in deze onzekere tijden. Verder doen we met zijn allen ons best om maandelijks een onderhoudende en informatieve maandbrief te maken.

Zelf kijk ik met een zeker ongeduld uit naar de eerstvolgende activiteit van onze vogelclub, hoelang kan dit nog duren? Hoop doet leven, dus nog even geduld met zijn allen. Bij mij loopt het kweekseizoen al tegen het einde. Nog een paar nesten en dan is het schoonmaken en rust in het hok. Ik kan terug kijken op een redelijk geslaagde kweek en hoop op de eerstvolgende tentoonstelling een aantal mooie vogels te kunnen showen. Dat hoop ik ook voor jullie allemaal zodat we straks een geweldige tentoonstelling kunnen organiseren. Ik wens iedereen een gezonde en veilige tijd toe. Tot ziens of horens bij onze vogelclub of ergens anders.

Arthur Keizer    

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                     Nieuwe leden per 1 april 2021

Kees Diepstraten     -   kweker van kleur en postuurkanaries

Hans de Graaf         -   kweker van Postuurkanaries, Rijstvogels Gouldamadines

Ricardo de Oliveira -   kweker van Portugese Harlekijn kanaries

Mario Silva             -   kweker van Portugese Harlekijn kanaries--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dit jaar is nog steeds niets zeker. Maar regeren is vooruitzien, dus de show voor dit jaar is bij de NBvV vastgelegd.


Datums zijn:

 Inbrengen show – Donderdag 4 November 2021 – vanaf 15:00 uur Keuren                Vrijdag 5 November – vanaf 08:00 Open                                                             Vrijdag 5 November 20:00 – 22:00 Open                                                          Zaterdag 6 November 10:00 – 16:00 Optie open zondag                                               (is nog niet beslist, en weten nog niet of dit kan)


Keurmeesters

C.R. Bakker

 P. Dullaard

 A.J. de Jong

 A.P.F. van Niel

 L. Perdon

 D. Sprenkels

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Van de ringencommissaris

Voor de Nieuwe 2022 ringenbestelling van 1 oktober (seizoen 2022 Kleur bruin ) is het noodzakelijk dat het ringenbestelformulier voor 15 mei 2021 bij mij binnen is. Op 1 april wordt de site van de NBvV aangepast voor de bestellingen van de nieuwe bruine ringen 2022. U kunt in het maandblad “Onze Vogels” editie maart op bladzijde 20 t/m 23 lezen.

Ringen voor 2021 zijn uitsluitend nog te bestellen via een spoedbestelling en hiervoor gelden extra kosten voor bij de NBvV. Nieuwe leden, die die hiervoor langer dan 3 jaar geen lid zijn geweest bij de NBvV betalen bij hun eerste bestelling geen extra kosten, mits ze binnen 3 maanden hun bestelling doen.

Diverse ringmaten op het aanvraagformulier invullen. Let op dat u dan de goede volgnummers invult. U mag overigens wel bij iedere ringmaat met nummer 1 beginnen, maar het is niet altijd handig voor uw eigen administratie op de computer, sommige programma’s herkennen dubbele ringnummers niet.

Ook moet u er op letten als u ringen voor beschermde vogelsoorten wilt bestellen, dat u dit op een ander formulier moet doen. https://www.nbvv.nl/wp-content/uploads/ringen-LNV-invulbaar.pdf (wordt ook op 1 april aangepast).

Uw afdeling Vogels en Vriendschap moet wel vooraf, dus bij de bestelling van de ringen de betaling direct overmaken aan de NBvV, dus zorg er voor dat ook uw betaling voor 15 mei bij de penningmeester binnen is. De betaling gaat via de penningmeester, IBAN NL 27 INGB 0009 3871 94 t.n.v. Vogels en Vriendschap onder vermelding Ringbestelling en kweeknummer en naam. Betaal direct, want de ringbestelling gaat de deur uit als de betaling binnen is. (de betaling is 100% voor de NBvV, dus het is puur een service van Vogels en Vriendschap))

De uitlevering van de ringen voor de eerste ronde is precies op 1 oktober bij mij binnen van de bond. Gezien er momenteel geen ledenvergaderingen en vogelbeurzen door de situatie rond het Coronavirus zijn, kunt u het formulier alleen via de e-mail afhandelen en versturen naar Aad Bresser aad.bresser1@gmail.com

Voor de mensen die geen internet gebruiken, Deze moeten tijdig contact ( 06-24782489 ) met mij opnemen zodat ik u daarbij kan helpen.

Groetjes, Aad Bresser

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Van de Penningmeester

Ons gironummer is IBAN NL27 INGB 0009 3871 94 t.n.v. Vogels en Vriendschap. De contributie bedraagt € 40 voor volle leden en € 20 voor gastleden. Ook kunt u op dit nummer het bedrag van uw ringenbestelling overmaken.

--------------------------------------------------------------


Alle evenementen worden weer gehouden in:

Het huis van de wijk Irene  – Oudelandstraat 75 – 3073 LH – Rotterdam

                                      
----------+-------------