Vogels en Vriendschap

Vogels en vriendschap, de voegelvereniging voor iedereen!

Maandbrief April 2021

Van de Voorzitter


Beste vogelvrienden,

 

We zitten alweer in de maand mei, nog steeds zijn we in de greep van het coronavirus.Wel worden steeds meer dingen mogelijk, en hebben steeds meer mensen zich laten vaccineren. Wat er bij onze vogelclub mogelijk zal zijn is op dit moment nog niet duidelijk. Als de kans zich aandient om activiteiten te organiseren zullen we hier snel op reageren. In deze tijden kunnen we niets beloven, de club is er in ieder geval klaar voor.

Over de kweek heb ik overwegend positieve geluiden opgevangen. Natuurlijk gaat er weleens iets minder goed, maar ja, dat hoort wel een beetje bij de vogelkweek.

Ook zag ik op Facebook een verhaal van twee nieuwe leden over de kweek met hun harlekijn kanaries, wederom zeer positief en een flink aantal gekweekt. Dat is een mooi resultaat met de tentoonstelling op komst. De kans dat deze door kan gaan wordt wat mij betreft met de dag groter.

Af en toe kom ik vogelvrienden tegen, al dan niet van onze club. En al gauw merk je dan dat we er met zijn allen weer aan toe zijn om vogelrijke dingen te organiseren. Al is het maar om weer eens dom te kunnen ouwehoeren, zoals iemand zei. Natuurlijk missen we allemaal de sociale contacten. Nog een beetje geduld en beetje bij beetje zullen er hopelijk weer snel dingen mogelijk worden.

Op vogelclub gebied is er weinig nieuws onder de zon maar de hoop dat het de goeie kant opgaat overheerst toch wel.

Rest mij nog om iedereen een fijne zomer toe te wensen, de volgende maandbrief komt immers pas weer in september.

Blijf veilig en gezond, tot ziens of tot horens,

Arthur Keizer

  

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Laatse maandbrief voor de zomervakantie. De volgende maandbrief is in september 2021.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dit jaar is nog steeds niets zeker. Maar regeren is vooruitzien, dus de show voor dit jaar is bij de NBvV vastgelegd.


Datums zijn:

 Inbrengen show – Donderdag 4 November 2021 – vanaf 15:00 uur Keuren                Vrijdag 5 November – vanaf 08:00 Open                                                             Vrijdag 5 November 20:00 – 22:00 Open                                                          Zaterdag 6 November 10:00 – 16:00 Optie open zondag                                               (is nog niet beslist, en weten nog niet of dit kan)


Keurmeesters

C.R. Bakker

 P. Dullaard

 A.J. de Jong

 A.P.F. van Niel

 L. Perdon

 D. Sprenkels

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Van de ringencommissaris

Voor de Nieuwe 2022 ringenbestelling 2e ronde van 15 december (seizoen 2022 Kleur bruin) is het noodzakelijk dat het ringenbestelformulier voor 25 sept 2021 bij mij binnen is samen met de betaling hiervan. Op 1 april werd de site van de NBvV aangepast voor de bestellingen van de nieuwe bruine ringen 2022. U kunt in het maandblad “Onze Vogels” editie maart op bladzijde 20 t/m 23 lezen.

Ringen voor 2021 zijn uitsluitend nog te bestellen via een spoedbestelling en hiervoor gelden extra kosten voor bij de NBvV. Nieuwe leden, die die hiervoor langer dan 3 jaar geen lid zijn geweest bij de NBvV betalen bij hun eerste bestelling geen extra kosten, mits ze binnen 3 maanden hun bestelling doen.

Diverse ringmaten op het aanvraagformulier invullen. Let op dat u dan de goede volgnummers invult. U mag overigens wel bij iedere ringmaat met nummer 1 beginnen, maar het is niet altijd handig voor uw eigen administratie op de computer, sommige programma’s herkennen dubbele ringnummers niet.

Ook moet u er op letten als u ringen voor beschermde vogelsoorten wilt bestellen, dat u dit op een ander formulier moet doen. https://www.nbvv.nl/wp-content/uploads/ringen-LNV-invulbaar.pdf (werd ook op 1 april aangepast).

Uw afdeling Vogels en Vriendschap moet wel vooraf, dus bij de bestelling van de ringen de betaling direct overmaken aan de NBvV, dus zorg er voor dat ook uw betaling direct met de ringbestelling bij de penningmeester binnen is. De betaling gaat via de penningmeester, IBAN NL 27 INGB 0009 3871 94 t.n.v. Vogels en Vriendschap onder vermelding Ringbestelling en kweeknummer en naam. Betaal direct, want de ringbestelling gaat de deur uit als de betaling binnen is. (De betaling is 100% voor de NBvV, dus het is puur een service van Vogels en Vriendschap).

De uitlevering van de ringen voor de eerste ronde is precies op 1 oktober bij mij binnen van de bond. Gezien er momenteel geen ledenvergaderingen en vogelbeurzen door de situatie rond het Coronavirus zijn, kunt u het formulier alleen via de e-mail afhandelen en versturen naar Aad Bresser aad.bresser1@gmail.com

Voor de mensen die geen internet gebruiken, Deze moeten tijdig contact ( 06-24782489 ) met mij opnemen zodat ik u daarbij kan helpen.

Bestelperiode uitlevering:                                                                                         16 mei – 28 september uiterlijk 15 december                                                              1 oktober – 28 januariuiterlijk 1 april                                                                          1 februari – 28 maart uiterlijk 15 mei 

Groetjes, Aad Bresser 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Van de Penningmeester

Ons gironummer is IBAN NL27 INGB 0009 3871 94 t.n.v. Vogels en Vriendschap. De contributie bedraagt € 40 voor volle leden en € 20 voor gastleden. Ook kunt u op dit nummer het bedrag van uw ringenbestelling overmaken.

--------------------------------------------------------------


Alle evenementen worden weer gehouden in:

Het huis van de wijk Irene  – Oudelandstraat 75 – 3073 LH – Rotterdam

                                      
----------+-------------