Vogels en Vriendschap

Vogels en vriendschap, de voegelvereniging voor iedereen!

Maandbrief september 2021

Van de Voorzitter


Beste vogelvrienden,

Het is alweer oktober. We hebben net weer een ledenvergadering achter de rug. Persoonlijk heb ik deze bijeenkomst als zeer gezellig ervaren, zo te zien werd dit algemeen zo ervaren.

Op dit moment is er natuurlijk maar 1 ding echt van belang en dat is onze tentoonstelling van begin november. We zitten volop in de voorbereidingen. Het gaat zeker voorspoedig, maar een aantal zaken moeten nog wel ingevuld worden. Op de ledenvergadering van oktober is het mogelijk om je voor diverse taken op te geven. Op een tentoonstelling zijn er immers talloze karweitjes te doen, ook hier geldt; vele handen maken licht werk. Tevens is de ledenvergadering van oktober het laatste moment om je vogels nog in te schrijven voor onze tentoonstelling.

De tentoonstelling zal door een ieder weer anders beleeft worden. Zo heb je een groep waar de gezelligheid voorop staat, ook zijn er natuurlijk mensen die het wedstrijdelement voorop stellen. Een ieder beleeft onze tentoonstelling op zijn eigen manier.

Het is natuurlijk geweldig dat onze show door kan gaan. Wel zijn er door het coronavirus een paar aanpassingen nodig. Dit betreft dan vooral het tonen van de coronacheck app, de zogenaamde QR-code of anders een papieren document. Ook met een negatief testbewijs is toegang mogelijk. Verder blijven ook de andere maatregelen die op het moment van de tentoonstelling gelden vanzelfsprekend van kracht.

Als ik de geruchten juist inschat zal de komende show een grote rijkdom aan vogelsoorten hebben. Dat is voor de liefhebber heel mooi, de neutrale toeschouwer zal hier ook erg van kunnen genieten. Met zijn allen zullen we van onze vogelshow echt een feestje kunnen maken, waar we niet alleen een spannende wedstrijd tegemoet kunnen zien, maar waar vooral de vriendschappelijke en gezellige momenten zullen overheersen.

Rest mij nog om iedereen uit te nodigen op de ledenvergaring van maandag 18 oktober. Ik hoop echt op een grote opkomst, vooral omdat er toch nog een aantal zaken voor de tentoonstelling geregeld moeten worden. Tot maandagavond 18 oktober op onze ledenvergadering,

Arthur Keizer

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Tijdspad show 2021

• Maandag    18 oktober 2021    19:30 - ledenvergadering + sluiting inschrijving show

• Donderdag    4 november 2021 15:00 - Opbouwen show 2021

• Donderdag    4 november 2021 16:00 - 21:30 inbrengen show 2021

• Vrijdag         5 november 2021 09:00 - 13:00 keuren show 2021

• Vrijdag         5 november 2021 13:00 - 14:00 eten keurmeesters en medewerkers

• Vrijdag         5 november 2021 14:00 - 19:00 afsluiten administratie en aankleden zaal

• Vrijdag         5 november 2021 20:00 - 22:00 opening show 2021

• Zaterdag       6 november 2021 10:00 - 22:00 show open

• Zaterdag       6 november 2021 19:00 - 22:00 mogelijkheid tot klaverjassen 

• Zondag         7 november 2021 10:00 - 16:30 show open

• Zondag         7 november 2021 16:30 - sluiting show

• Zondag         7 november 2021 16:45 - afhalen vogels

• Maandag       8 november 2021 08:30 - zaal schoonmaken

   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                         

                                         Exzolt:

                                                                           

Dit jaar hebben een aantal leden Exzolt gebruikt.

Een middel dat onder andere door de firma Galluvet uit België geleverd wordt. Veel berichten die het bestuur ter ore komen zijn erg positief. Kwekers hebben geen luis meer gezien.

Er zijn leden die weer andere liefhebbers hebben voorzien van Exzolt zodat ze een tweede fles van 50 ml hebben besteld.

Wij willen van u weten of het bij iedereen goed bevalt.

En we begrijpen dat niet iedereen een fles van 50 ml nodig heeft.

Sla dan de handen ineen en bestel samen, dat scheelt onnodig hoge verzendkosten.

Een fles van 50 ml kost nu € 120,00 inclusief 21% BTW en daar komt € 12,00 verzendkosten bij.

Houd rekening met een kleine week dat het binnen is.

Email adres en contact persoon van Galluvet is bij ons bekend.

                   


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dit jaar is nog steeds niets zeker. Maar regeren is vooruitzien, dus de show voor dit jaar is bij de NBvV vastgelegd.


Datums zijn:

 Inbrengen show – Donderdag 4 November 2021 – vanaf 15:00 uur Keuren                Vrijdag 5 November – vanaf 08:00 Open                                                             Vrijdag 5 November 20:00 – 22:00 Open                                                          Zaterdag 6 November 10:00 – 16:00 Optie open zondag                                               (is nog niet beslist, en weten nog niet of dit kan)


Keurmeesters

C.R. Bakker

 P. Dullaard

 A.J. de Jong

 A.P.F. van Niel

 L. Perdon

 D. Sprenkels

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Van de Ringencommissaris

Voor de Nieuwe 2022 ringenbestelling 2e ronde van 15 december (seizoen 2022 Kleur bruin ) is het noodzakelijk dat het ringenbestelformulier voor 26 sept 2021 bij mij binnen is samen met de betaling hiervan. 

Op 1 april werd de site  van de NBvV aangepast voor de bestellingen van de nieuwe bruine ringen 2022. U kunt in het maandblad “Onze Vogels” editie maart op bladzijde 20 t/m 23 lezen.

Ringen voor 2021 zijn uitsluitend nog te bestellen via een spoedbestelling en hiervoor gelden extra kosten voor bij de NBvV.

Nieuwe leden, die die hiervoor langer dan 3 jaar geen lid zijn geweest bij de NBvV betalen bij hun eerste bestelling geen extra kosten, mits ze binnen 3 maanden hun bestelling doen.

Diverse ringmaten op het aanvraagformulier invullen. Let op dat u dan de goede volgnummers invult.

U mag overigens wel bij iedere ringmaat met nummer 1 beginnen, maar het is niet altijd handiger om door te nummeren voor uw eigen administratie op de computer, want de meeste programma’s herkennen dubbele ringnummers niet.

Ook moet u er op letten als u ringen voor beschermde vogelsoorten wilt bestellen, dat u dit op een ander formulier moet doen.

https://www.nbvv.nl/wp-content/uploads/ringen-LNV-invulbaar.pdf (werd ook op 1 april aangepast).

Uw afdeling Vogels en Vriendschap moet wel vooraf, dus bij de bestelling van de ringen de betaling direct overmaken aan de NBvV, dus zorg er voor dat ook uw betaling direct met de ringbestelling bij de penningmeester binnen is.  De betaling gaat via de penningmeester, IBAN  NL 27 INGB 0009 3871 94 t.n.v. Vogels en Vriendschap onder vermelding Ringbestelling en kweeknummer en naam. Betaal direct, want de ringbestelling gaat de deur uit als de betaling binnen is. (De betaling is 100% voor de NBvV, dus het is puur een service van Vogels en Vriendschap).

De uitlevering van de ringen voor de eerste ronde is precies op 1 oktober bij mij binnen van de bond.

Gezien er momenteel geen ledenvergaderingen en vogelbeurzen door de situatie rond het Coronavirus zijn, kunt u het formulier alleen via de e-mail afhandelen en  versturen naar Aad Bresser aad.bresser1@gmail.com 

 

Voor de mensen die geen internet gebruiken,

Deze moeten tijdig contact ( 06-24782489 ) met mij opnemen zodat ik u daarbij kan helpen. (ik kan niet altijd direct opnemen, maar dan bel ik u terug.

 

Bestelperiode                                                           uitlevering:

1 april      – 13 mei (reeds gesloten)                         1 oktober

16 mei     – 26 september uiterlijk                             15 december

1 oktober – 26 januari uiterlijk                                    1 april

1 februari – 26 maart  uiterlijk                                    15 mei

 

Groetjes,

Aad Bresser
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Van de Penningmeester

Ons gironummer is IBAN NL27 INGB 0009 3871 94 t.n.v. Vogels en Vriendschap. De contributie bedraagt € 40 voor volle leden en € 20 voor gastleden.                                   Ook kunt u op dit nummer het bedrag van uw ringenbestelling overmaken. 

--------------------------------------------------------------


                              Alle evenementen worden weer gehouden in:

        Het huis van de wijk Irene  – Oudelandstraat 75 – 3073 LH – Rotterdam

                                      
----------+-------------