Vogels en Vriendschap

Vogels en vriendschap, de voegelvereniging voor iedereen!

Maandbrief september 2021

Van de Voorzitter


Beste vogelvrienden,

 

De zomer is alweer bijna afgelopen, de rustperiode bij de vogelclub ook.

We bevinden ons nog steeds in onzekere tijden, maar de ledenvergadering van september kan gelukkig doorgaan.

Er zullen wel een paar vogelclub gerelateerde onderwerpen aan de orde komen, maar de nadruk zal zeker liggen op het samenkomen na best een lange tijd, waarin dit niet mogelijk was. Hopelijk wordt het een druk bezochte avond waar we elkaar weer kunnen ontmoeten in een gezellige atmosfeer.

Zeker voor nieuwe leden die onze club nog niet bezocht hebben, is het een uitgelezen moment om kennis te maken met de club en zijn leden.

 De tentoonstelling, begin november, komt nu steeds dichterbij.

Ons bestuur is er al mee bezig, duidelijk is dat er nog veel zaken ingevuld moeten worden.

Daarin doen we een beroep op ieder lid om samen de show tot een succes te maken, vele handen maken licht werk.

Afgelopen zomer waren er geen of weinig vogelgebeurtenissen.

Ik heb geloof ik een of twee vogelbeurzen voorbij zien komen op Facebook.

Je eigen vogels hebben natuurlijk gewoon hun verzorging nodig.

Zelf heb ik vogels geselecteerd en een deel verkocht om zo weer ruimte te hebben voor de volgende kweekperiode.

Ook heb ik mijn hele vogelhok een grote schoonmaakbeurt gegeven.

Tijdens de schoonmaak heb ik geen enkel spoor van bloedluis kunnen ontdekken, ik gebruik nu Exzolt en het lijkt te werken.

Tijdens de kweek, oktober tot maart, heb ik ook geen enkele bloedluis ontdekt.

De kweek verloopt dan veel rustiger en veiliger zonder deze vampiers.

De zomer is voor mijn vogels rustig verlopen, het was ook lang niet zo warm als vorig jaar.

Op dit moment zitten er weer wat in de rui, dus deze zullen ten tijde van onze tentoonstelling er wel weer mooi bijzitten.

Verder hoop ik dat jullie de zomer veilig en in goede gezondheid doorgekomen zijn, hetzelfde geldt natuurlijk ook voor jullie vogels.

Op maandag 20 september is onze ledenvergadering. Iedereen is van harte welkom.

Hopelijk wordt het lekker druk en gezellig. Kortom een goed begin voor onze vogelclub in het nieuwe seizoen.

Heel graag tot ziens en anders tot horens,

 

Arthur Keizer

   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                         Exzolt:

                                                                           

Dit jaar hebben een aantal leden Exzolt gebruikt.

Een middel dat onder andere door de firma Galluvet uit België geleverd wordt. Veel berichten die het bestuur ter ore komen zijn erg positief. Kwekers hebben geen luis meer gezien.

Er zijn leden die weer andere liefhebbers hebben voorzien van Exzolt zodat ze een tweede fles van 50 ml hebben besteld.

Wij willen van u weten of het bij iedereen goed bevalt.

En we begrijpen dat niet iedereen een fles van 50 ml nodig heeft.

Sla dan de handen ineen en bestel samen, dat scheelt onnodig hoge verzendkosten.

Een fles van 50 ml kost nu € 120,00 inclusief 21% BTW en daar komt € 12,00 verzendkosten bij.

Houd rekening met een kleine week dat het binnen is.

Email adres en contact persoon van Galluvet is bij ons bekend.

                   


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dit jaar is nog steeds niets zeker. Maar regeren is vooruitzien, dus de show voor dit jaar is bij de NBvV vastgelegd.


Datums zijn:

 Inbrengen show – Donderdag 4 November 2021 – vanaf 15:00 uur Keuren                Vrijdag 5 November – vanaf 08:00 Open                                                             Vrijdag 5 November 20:00 – 22:00 Open                                                          Zaterdag 6 November 10:00 – 16:00 Optie open zondag                                               (is nog niet beslist, en weten nog niet of dit kan)


Keurmeesters

C.R. Bakker

 P. Dullaard

 A.J. de Jong

 A.P.F. van Niel

 L. Perdon

 D. Sprenkels

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Van de Ringencommissaris

Voor de Nieuwe 2022 ringenbestelling 2e ronde van 15 december (seizoen 2022 Kleur bruin ) is het noodzakelijk dat het ringenbestelformulier voor 26 sept 2021 bij mij binnen is samen met de betaling hiervan. 

Op 1 april werd de site  van de NBvV aangepast voor de bestellingen van de nieuwe bruine ringen 2022. U kunt in het maandblad “Onze Vogels” editie maart op bladzijde 20 t/m 23 lezen.

Ringen voor 2021 zijn uitsluitend nog te bestellen via een spoedbestelling en hiervoor gelden extra kosten voor bij de NBvV.

Nieuwe leden, die die hiervoor langer dan 3 jaar geen lid zijn geweest bij de NBvV betalen bij hun eerste bestelling geen extra kosten, mits ze binnen 3 maanden hun bestelling doen.

Diverse ringmaten op het aanvraagformulier invullen. Let op dat u dan de goede volgnummers invult.

U mag overigens wel bij iedere ringmaat met nummer 1 beginnen, maar het is niet altijd handiger om door te nummeren voor uw eigen administratie op de computer, want de meeste programma’s herkennen dubbele ringnummers niet.

Ook moet u er op letten als u ringen voor beschermde vogelsoorten wilt bestellen, dat u dit op een ander formulier moet doen.

https://www.nbvv.nl/wp-content/uploads/ringen-LNV-invulbaar.pdf (werd ook op 1 april aangepast).

Uw afdeling Vogels en Vriendschap moet wel vooraf, dus bij de bestelling van de ringen de betaling direct overmaken aan de NBvV, dus zorg er voor dat ook uw betaling direct met de ringbestelling bij de penningmeester binnen is.  De betaling gaat via de penningmeester, IBAN  NL 27 INGB 0009 3871 94 t.n.v. Vogels en Vriendschap onder vermelding Ringbestelling en kweeknummer en naam. Betaal direct, want de ringbestelling gaat de deur uit als de betaling binnen is. (De betaling is 100% voor de NBvV, dus het is puur een service van Vogels en Vriendschap).

De uitlevering van de ringen voor de eerste ronde is precies op 1 oktober bij mij binnen van de bond.

Gezien er momenteel geen ledenvergaderingen en vogelbeurzen door de situatie rond het Coronavirus zijn, kunt u het formulier alleen via de e-mail afhandelen en  versturen naar Aad Bresser aad.bresser1@gmail.com 

 

Voor de mensen die geen internet gebruiken,

Deze moeten tijdig contact ( 06-24782489 ) met mij opnemen zodat ik u daarbij kan helpen. (ik kan niet altijd direct opnemen, maar dan bel ik u terug.

 

Bestelperiode                                                           uitlevering:

1 april      – 13 mei (reeds gesloten)                         1 oktober

16 mei     – 26 september uiterlijk                             15 december

1 oktober – 26 januari uiterlijk                                    1 april

1 februari – 26 maart  uiterlijk                                    15 mei

 

Groetjes,

Aad Bresser
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Van de Penningmeester

Ons gironummer is IBAN NL27 INGB 0009 3871 94 t.n.v. Vogels en Vriendschap. De contributie bedraagt € 40 voor volle leden en € 20 voor gastleden.                                   Ook kunt u op dit nummer het bedrag van uw ringenbestelling overmaken. 

--------------------------------------------------------------


                              Alle evenementen worden weer gehouden in:

        Het huis van de wijk Irene  – Oudelandstraat 75 – 3073 LH – Rotterdam

                                      
----------+-------------