Vogels en Vriendschap

Vogelvereniging sinds 1 mei  2019

Maandbrief

Uitnodiging contactavond 17 juni 2019

Aanvang:       20:00

Locatie:          café de Gouden leeuw, IJsselmondsehoofd 1,                                                   3077 BP - Rotterdam IJsselmonde

-----

Agenda ledenvergadering

01             Opening voorzitter

02             Mededelingen en ingekomen post

03             Notulen 20 mei 2019

04             Vaststellen agenda

05             Welke keurmeesters show 2020

06             Afhandeling Rijnmond

07             Rondvraag

08             Pauze

09             Presentatie Alex de Graaf

-------------------------------------------------------------------------------------


Van de Voorzitter


Beste Vogelvrienden,
Maandag 17 juni houden we een ledenvergadering, in de maanden juli en augustus niet.
In september is dan weer de volgende vergadering. De afgelopen maand heeft het bestuur niet stil gezeten. De keurmeesters zijn vastgelegd, met de Irenekapel zitten we in de afrondende fase en op het moment dat ik dit schrijf is de kwestie Rijnmond nog niet volledig afgehandeld, zodra er nieuws over is dan melden we dit.
Medio september moeten we de keurmeesters voor 2020 al op een rijtje hebben, hier kunnen jullie over meedenken, dichtbij wonende hebben wel de voorkeur.
Bij de agendapunten zit ook de rondvraag, dus heb je wat te vragen of voor te stellen maak hier dan gebruik van.
Het hoogtepunt van de avond zal na de pauze zijn wanneer Alex de Graaf zijn lezing geeft.
Waar de lezing over gaat wilde hij niet bekend maken maar gezien zijn uitgebreide kennis van zaken zal het ongetwijfeld zeer interessant en boeiend zijn.
Bij deze wens ik jullie alvast een fijne zomerperiode toe en hoop jullie allen weer te zien in september.

Met vriendelijke groet,

Arthur Keizer

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 volgende Uitnodiging Ledenavond

Maandag 17 juni 2019


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Van de ringencommissaris

Ringbestellingen Vogels en Vriendschap

Leden kunnen hun ringen bestellen via onze ringencommissaris Aad Bresser stuur uw bestelformulier naar: aad.bresser1@gmail.com.

Betalingen van de ringen. Vogelvereniging Vogels en Vriendschap, Penningmeester. IBAN – NL 27 INGB 0009 3871 94 onder vermelding; Ringen, naam en kweeknummer

 Voor prijzen en toelichting zie onder “Informatie bij de NBvV” Bestelformulieren ringen. Ringen 2019  kleur zwart http://www.nbvv.nl/download/ringen/Ring2019-1%20LidNBvV-VL-NLid-invulbaar-kunststof.pdf

 Ringen 2020  kleur groen (bestellen voor 30 september 2019) de tweede bestelling van 15 december seizoen 2020.

http://www.nbvv.nl/download/Bestelformulier_gewone_ringen_2020.pdf

 Aanvraag Ringen beschermde inheemse en uitheemse soorten.

http://www.nbvv.nl/download/ringen/ringen_LNV_%20invulbaar.pdf

Bestelformulier voor gewone ringen 2019 nieuw, nu met IBAN (lid, niet lid, verspreid lid)
(afdelingsleden kunnen dit formulier inleveren bij de ringencommissaris, verspreide leden en bestellers die geen lid zijn dienen het naar het bondsbureau te sturen)

 Ringen voor beschermde vogels aanvragen?

Dit formulier moet worden gebruikt vanaf 1 januari 2010:
Bestelformulier voor ringen voor beschermde vogels.
de aanvraag kan alleen in behandeling worden genomen als het formulier volledig is ingevuld.
(afdelingsleden kunnen dit formulier inleveren bij de ringencommissaris.

 Ringcommissaris Aad Bresser

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Van de Penningmeester

Inmiddels is ons gironummer bekend. Daarom het vriendelijke verzoek aan degenen die nog niet betaald hebben hun contributie over te maken op IBAN NL27 INGB 0009387194 tnv Vogels en Vriendschap. Graag zsm omdat de bondsafdracht ook gedaan moet worden. De contributie bedraagt € 40 voor volle leden en € 20 voor gastleden.

Ook kunt u op dit nummer het bedrag van uw ringenbestelling overmaken. 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


----------+-------------