Vogels en Vriendschap

de Vogelvereniging voor iedereen

MaandbriefVan de Voorzitter

.Beste vogelvrienden,

Nog steeds worden we geregeerd door het coronavirus. Sinds 1 juni zijn de regels door het RIVM wat versoepeld, maar het einde is nog niet in zicht. Ons idee was om een mini babyshow te organiseren, op bescheiden omvang, beperkt tot het aantal eigen leden en het naleven van de Corona-regels. Helaas gaf de locatie-maneger van ons onderkomen nog geen groen licht. Toch blijven we bij Vogels en Vriendschap positief en zetten we in op onze show op 30 - 31 oktoberber. Na de grote vakantie, op 12 september hopen we weer een gezellige vogelbeurs te organiseren en op 21 september starten we weer met onze ledenavond, daar hebben we elkaar weer veel te vertellen over de kweekresultaten en aankomende show. We hopen natuurlijk op jullie massale opkomst en we maken er weer een gezellige boel van, maar uiteraard houden we ons wel aan de Covid-19 regels.  

Verschillende leden zijn al klaar met de kweek, de een met meer succes dan een ander. Voor en tegenspoed wisselen elkaar nog wel eens af in de vogelwereld, maar je krijgt echter nog wel een nieuwe kans. Anderen hebben nog wel een aantal vogels in de kweek zitten, niet eenvoudig met de nu vaak wisselende temperaturen en omstandigheden. Of je nog in de kweek zit of niet het vogelleven gaat het hele jaar door en alle seizoenen heeft zijn charme.

Op 1 mei bestonden we 1 jaar, door de huidige omsta ndigheden hebben we er weinig aandacht aan besteed.

Door de corona crisis kan ik zeer weinig over de nabije toekomst zeggen, we proberen in september weer verder te gaan maar dat zien we dan wel weer.

 Kaart hulpverleners blijf gezond& hou vol | Kaartje2go

Tot ziens

Arthur Keizer


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Van de ringencommissaris

Ringbestellingen Vogels en Vriendschap

Leden kunnen hun ringen bestellen via onze ringencommissaris Aad Bresser stuur uw bestelformulier naar: aad.bresser1@gmail.com.

Betalingen van de ringen. Vogelvereniging Vogels en Vriendschap, Penningmeester. IBAN – NL 27 INGB 0009 3871 94 onder vermelding; Ringen, naam en kweeknummer

 Voor prijzen en toelichting zie onder “Informatie bij de NBvV” Bestelformulieren ringen. Ringen 2019  kleur zwart http://www.nbvv.nl/download/ringen/Ring2019-1%20LidNBvV-VL-NLid-invulbaar-kunststof.pdf

 Ringen 2020  kleur groen (bestellen voor 20 januari 2020) de derde bestelling van het seizoen 2020 wordt 1 april door de bond uitgeleverd.

http://www.nbvv.nl/download/Bestelformulier_gewone_ringen_2020.pdf

 Aanvraag Ringen beschermde inheemse en uitheemse soorten.

http://www.nbvv.nl/download/ringen/ringen_LNV_%20invulbaar.pdf

Bestelformulier voor gewone ringen 2019 nieuw, nu met IBAN (lid, niet lid, verspreid lid)
(afdelingsleden kunnen dit formulier inleveren bij de ringencommissaris, verspreide leden en bestellers die geen lid zijn dienen het naar het bondsbureau te sturen)

 Ringen voor beschermde vogels aanvragen?

Dit formulier moet worden gebruikt vanaf 1 januari 2010:
Bestelformulier voor ringen voor beschermde vogels.
de aanvraag kan alleen in behandeling worden genomen als het formulier volledig is ingevuld.
(afdelingsleden kunnen dit formulier inleveren bij de ringencommissaris.

 Ringcommissaris Aad Bresser

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Van de Penningmeester

Ons gironummer is IBAN      NL27 INGB 0009387194                                                             t.n.v.                                   Vogels en Vriendschap. 

De contributie bedraagt € 40 voor volle leden en € 20 voor gastleden.

Ook kunt u op dit nummer het bedrag van uw ringenbestelling overmaken.

Vriendelijk verzoek aan die leden welke hun contributie nog niet hebben voldaan, graag deze spoedig te betalen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Alle evenementen worden weer gehouden in:

Het huis van de wijk Irene  – Oudelandstraat 75 – 3073 LH – Rotterdam

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Van de redactie:  https://www.marksdierenvoedingenzo.nl/nl/

Welkom in onze webwinkel.

Wij zijn een online dierenwinkel (dierenvoeding en benodigdheden)                    We zijn sinds kort open en nog druk bezig met onze artikelen te plaatsen.

Mocht u op het moment het artikel die u zoekt niet vinden op mijn site, stuurt u dan AUB een mail met het product dat u zoekt, zodat wij kunnen kijken of we dit product kunnen bestellen, en mogelijk in ons assortiment kunnen opnemen

Met vriendelijke groet,Mark 

https://www.marksdierenvoedingenzo.nl/nl/


----------+-------------