Vogels en Vriendschap

Vogels en vriendschap, de voegelvereniging voor iedereen!

Nieuws Presentatie


Edelparkieten

Door: Alex de Graaf


(foto: Ino blauw, Grijs, Groen, Turquoise, Blauw, Ino Groen en Grijsgroen Indische halsbandparkiet) Deel 1 zal over de Indische, Afrikaanse, Abbesijnse en Borealis Halsbandparkiet gaan in deel 2 gaan we de overige soorten bespreken.


In het wild komt de Indische halsbandparkiet het meest voor. Zelfs in Europa is hij een vaste gast geworden in onze tuin of op balkon. De overige soorten worden dan ook alleen de wildvorm besproken, van deze vogels worden ook geen mutaties gevraagd op de tentoonstelling. De Afrikaanse halsbandparkiet wordt nog wel gehouden in gevangenschap, maar de andere twee niet meer. De import van deze vogels is gestopt en na kweek van deze soorten is er niet meer.(foto: Afrikaanse Halsbandparkiet)In de jaren ’90 van de vorige eeuw werden er door Zahir Rana en mijzelf veel edel parkieten ingestuurd op de show van V&V. Nu zie je bijna geen edel parkieten meer en zeker geen mutaties van de diverse soorten. 


Op Vogel 2019 zaten er in totaal 70 vogels en dan bijna alleen wildkleuren van de soorten. We beginnen met de Abbesijnse Halsbandparkiet. Ik kon in 1995 een 10 tal jonge vogels kopen welke nog niet te onderscheiden waren in geslacht en het leken allemaal poppen. De handelaar verzekerde mij dat er zeker poppen tussen zaten maar u snapt waarschijnlijk al ik had 10 mannen na 3 jaar wachten. Ik heb ze in totaal 6 jaar op mijn hok gehad en kon nergens een pop kopen. De laatste man is naar Zahir gegaan en deze is ook overleden korte tijd erna. Zoals op de foto is te zien is de Abbesijnse een wat smallere kleiner formaat vogel met veel blauw op de achter kop de snavelkleur is anders dan bij de Indische. Bij de Indische is de bovensnavel rood i.p.v. zwart. De grootte is gelijk aan de Afrikaanse.


De Afrikaanse Halsbandparkiet is ook een wat smallere vogel in vergelijking met de Indische en komt nog sporadisch voor in Nederland en Europa. De bovensnavel is donker rood met zwarte gloed, de kweek is gelijk aan de Indische.


 

De Borealis halsbandparkiet. Deze is niet meer aanwezig bij de kwekers. Ik heb de afgelopen 30 jaar een koppel gezien op Tenerife bij het Loro Parc. De Borealis is een maat groter en geblokter dan de Indische.


De Indische halsbandparkiet: deze vliegt in heel Europa in het wild. Er gaan diverse verhalen rond over hoe de eerste zijn losgelaten bij wijze van proef. Er zijn ook verhalen dat de groene niets meer waard waren en de liefhebber toen zijn hok heeft open gezet en ze maar heeft laten vliegen. Enkele jaren geleden waren er ook geruchten dat de Indische halsbandparkiet niet meer mocht worden gehouden in gevangenschap i.v.m. de grote getale vrije vogels in Europa. Ook dit heeft geen goed gedaan en de prijs van de vogels werden spot goedkoop.


Nu blijkt dat deze wet niet is aangenomen en zelfs nooit is voorgesteld, zijn de prijzen best wel hoog voor een blauwe of ino groen ( lu

tino). Er worden van de Indische halsbandparkiet vele mutaties gekweekt door liefhebbers over de hele wereld.


Deze mutaties zijn: Ino, Grijsfactorig, Pallid, Misty, Bronskop fallaw, Dun fallow, Fallow, Cinnamon, Bleekstaart, Opaline, Recessief bont, Dominant bont, Violet, Donkerfactoren, Turquois en aqua. We kunnen ook wel begrijpen dat er dan ook liefhebbers zijn die vele mutaties in een vogel kweken om iets te kweken wat een ander niet heeft wat niet altijd de herkenbaarheid ten goede komt.


(foto: bleekstaart groen, bleekstaart grijsgroen, bleekstaart blauw en bleekstaart grijs allen mannen).


( foto: fallow grijsgroen en fallow groen beide mannen onder fallow turquois)


( foto: grijs man, cinnamon blauw pop, blauw man boven,onder d blauw pop, pallid blauw pop en violet pop)


  

( foto: pallid grijsgroen pop, pallid turquoise grijs pop en man, pallid turquoise)


 ( foto; linksboven inogroen /

lutino man, rechtsboven ino turquoise pop, linksonder ino turquoise man en rectsonder ino blauw / albino pop).Huisvesting. De meeste edelparkieten worden gekweekt in ruime vluchten van minimaal 2 meter lengte zodat de vogels een beetje kunnen vliegen.


foto: hieronder bij Sjack Bastiaan auteur van het edelparkieten beok waaraan ik heb mogen meewerken, totaal 30 vluchten).


De kweker Vervegaert in Limburg, totaal 120 vluchten ook aan de achterzijde staan deze volieres).(foto: onder Eddy de Vleaschhauwer ┼ in Belgie. Totaal 100 vluchten in een een soort burchtHet kweken van Edelparkieten telt vele uitdagingen. De grootste is waarschijnlijk dat ze het maar 1 keer per jaar doen. Dus als ze gestoord worden of het legsel is onbevrucht moet je weer een jaar wachten op de volgende poging. De jongen zijn pas na 3 jaar op kleur. Nu is het makkelijker we kunnen ze laten seksen via veren.


Edelparkieten zijn over het algemeen goede broeders en erg beschermend tegenover hun jongen. Ze kunnen dan ook hun jongen dood maken of erg ruw verplaatsen en daarbij kan er een teentje verloren gaan. De blokken mogen zelf gemaakt zijn van 40x30x30 of een natuurblok van het zelfde formaat.


De jongen worden geringd vanaf dat de ogen open gaan bij de kleine soorten is dit 4,5 mm =bloesemkopparkiet en 7.0 mm voor de grote Alexander parkiet.


Begin ook niet te vroeg in het jaar met het kweken omdat ze het maar een keer doen en de nachten in het voorjaar koud kunnen zijn en de jonge edelparkieten niet echt veel dons bezitten en dan kunnen sterven van de kou. Ik hing altijd de blokken pas op 1 maart op in het binnenhok. Ik maakte het invlieggat een deel dicht met een dun strookje multiplex van 3 mm dik zodat de pop en man iets moesten weg knagen om in het blok te komen, dit maakte beide vogels broedser.

Het eerste jaar kunnen ze gewoon ingestuurd worden op de tentoonstelling als pop, dus de eerste twee jaar kunnen ze gekeurd worden als pop en veel punten halen en het derde jaar en verder als man en weer hoge punten halen. Het is mij meermalen gebeurd.


De keuring is een conditie keuring alhoewel er al een soort / kleur standaard is van alle edelparkieten welke ik heb mogen schrijven met Piet Onderdelinden ┼, Sjack Bastiaan, Cees Bastianen en Kor Zegelaar.


Tot de volgende Edelparkieten, Overige soorten.


Alex de Graaf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                          


-----------------------------------------------------------------------------------------------

WELKOM Nieuwe leden!

Per 1 december 2020 is er ook weer een nieuw lid bij onze vereniging aangesloten.

Namelijk: Willem van Rijswijk

Willemj kweekt voornamelijk barmsijzen en mutaties in verschillende kleuren!

Hij zal zichtzelf in één van de komende maandbrieven voorstellen!