Vogels en Vriendschap

Vogels en vriendschap, de voegelvereniging voor iedereen!

Bestuur Vogels en Vriendschap

Voorzitter


Arthur Keizer                        Voorzitter                               0683709977

 


Secretaris


Koos Simons                        Secretaris                               0652832266


Penningmeester  

          


Martin van Geel              

 Penningmeester                0620703912  

Rekening  NL 27 INGB 0009 3871 94

tnn Vogels en Vriendschap

2e Voorzitter

 


Paul Meijer                  2e Voorzitter                   0615003308

Ringencommissaris.  


  


Aad Bresser                                                    Ringencommissaris                   0624782489

webmaster        2e Penningmeester


Piet Smit                                                 

2e Penningmeester                   0633148714

piet.smit@ziggo.nl
                 

Alg. bestuurslid       

   

Jan Verbeek

06 81297778        


Schema bestuur roulatie.

 

Bij één van onze laatste vergaderingen hebben we het er over gehad, maar eigenlijk nog nooit officieel vastgesteld.

Alex de Graaf gaf in deze vergadering de tip om sowieso het dagelijks bestuur niet om de 2 jaar maar om de drie jaar te laten aftreden.

Dit is toen met algemenen instemming goedgekeurd.

Het schema ziet er nu als volgt uit:

                       
       

                       

1e jaar (2020)  Secretaris + Algemeen bestuurslid 1 + Algemeen bestuurslid 2

2e jaar (2021)  Penningmeester + 2e Voorzitter

3e jaar (2022) Voorzitter + Ringencommissaris

4e jaar (2023) Secretaris + Algemeen bestuurslid 1 + Algemeen bestuurslid 2

5e jaar (2024)  Penningmeester + 2e Voorzitter

6e jaar (2025) Voorzitter + Ringencommissaris

Et cetera