Vogels en Vriendschap

Vogelvereniging sinds 1 mei  2019

Bestuur Vogels en Vriendschap

Voorzitter


Arthur Keizer                        Voorzitter                               0683709977

 


Secretaris


Koos Simons                        Secretaris                               0652832266


Penningmeester  

          


Martin van Geel               Penningmeester                0620703912  

Rekening  NL 27 INGB 0009 3871 94

tnn Vogels en Vriendschap

2e Voorzitter

 


Paul Meijer                  2e Voorzitter                   0615003308Alg. BestuurslidRob van Stigt-Thans     Commissaris vogelbeurs                      0623399916


Ringencommissaris.  


  


Aad Bresser                                                    Ringencommissaris                   0624782489

webmaster

                 

Alg. bestuurslid       


Jij misschien?   

        
         Alg. bestuurslid                      
       

                       Of jij?

overige

under Construction       

        

     Webmaster