Vogels en Vriendschap

Uw vogelvereniging

Maandbrief April 2024

Uitnodiging Ledenavond dinsdag 21 mei 2024

In april is er geen ledenavond

In verband met pinksteren nu op dinsdag 21 mei 2024 

Aanvang 20:00 – zaal open 19:45 Huis van de wijk Irene – Oudelandstraat 75 – 3073 LJ – Rotterdam

Agenda

1. Opening

2. In en uitgaande stukken

3. Notulen jaarvergadering

4. Alles wat ter tafel komt

5. Rondvraag

6. Pauze

7, Lezing Cees Diepstraten Thema volgt nog

8 Einde

Zet de babyshow (jonge vogel dag) vast in je agenda – zondag 7 juli 2024


--------------------------------------------------------------------------------------------   Beste vogelvrienden,
Het is alweer de maand april, aan de temperaturen is het af en toe te merken dat het voorjaar is. Voor mensen die buiten kweken is het best een lastige maand omdat april doet wat hij wil. Maar ja, men wil nou eenmaal vogels gaan kweken en het wachten op goed en stabiel weer is in Nederland erg lastig te noemen. Toch moet je een keer beginnen en je vogels kunnen vaak best wel tegen een beetje slecht weer. Net als bij elke andere vorm van vogelkweek zal bij de buitenkweek er ook sprake zijn van ups en downs, hier ontkomt vrijwel niemand aan.

Gewoon rustig blijven en vooral je eigen plan blijven volgen zijn vaak goede methodes om er een goed kweekseizoen van te maken.
Zelf ben ik een vroege binnen kweker en zit op dit moment op het einde van het kweekseizoen.
Bij mij is er genoeg fout gegaan, vooral in het begin. Na de vele tegenvallers begon het toch nog te lopen en kan ik tevreden zijn over het aantal gekweekte vogels.

Voor alle leden hoop ik dat er minstens zo gekweekt wordt als op mijn hok. Als dat gebeurt zullen er een mooi aantal inzenders zijn bij de babyshow in juli.

In de maand april is er geen ledenvergadering of lezing. In mei verzorgt Kees Diepstraten een lezing. Meer nieuws hierover in de maandbrief van de maand mei.

Bij deze wens ik een ieder een goede kweek toe en verheug me alvast op de lezing in mei waar ik jullie allemaal hoop te kunnen begroeten.

Tot ziens of tot horens, Arthur Keizer                    


----------------------------------------------------------

CONTRIBUTIE 2024 

 Ondanks dat de afdracht aan de NBVV dit jaar weer met 2 euro is verhoogd, hebben we besloten om de contributie niet te verhogen. Dit blijft dus onveranderd € 42 voor bondsleden en € 20 voor gastleden. 

 U kunt dit overmaken op bankrekeningnummer   NL 27 INGB 0009 3871 94 tnv Vogels en Vriendschap.   


Met vriendelijke groeten, Martin van Geel

------------------------------------------------------------------------------------------------

 Zet vast in je agenda 21 mei 2024                    

Ook nietleden zijn welkom  Inloop 19.45 uur Aanvang 20.00 uur                                                                         Huis van de wijk "Irene" ,Oudelandstraat 75, 3073 LJ Rotterdam.


------------------------------------------------------------------------------------------------------

       Ga verder met Maandbrief deel 2