Vogels en Vriendschap

inschrijf vogeltentoonstelling sluit 16 oktober - show 2 november

Maandbrief 18 sept. 2023

Uitnodiging Ledenvergadering

           Maandag 18 September 2023

           Aanvang 20:00 – zaal open 19:30

           Huis van de wijk Irene – Oudelandstraat 75 – 3073 LJ – Rotterdam

                                             Agenda

                                            1.     Opening

                            2.     In en uitgaande stukken (indien Aad aanwezig is)

                         3.     Show perikelen, wie doet wat en hoe, het opbouwen – het                    keuren – tijdens de show – het afbreken –  het schoonmaken

                                               4.     Pauze

                         5.     Het trainen en show klaar maken van de vogels

                                                6.     Rondvraag

                                                    7.     Einde

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Van de Voorzitter

De zomer is alweer zo'n beetje ten einde, al zou je dat qua temperatuur niet zeggen.
Met de tentoonstelling van november op komst, breken de drukke tijden voor onze club weer aan.
Dit gaat natuurlijk allemaal niet vanzelf.
Er zullen afspraken gemaakt dienen te worden hoe we alle werkzaamheden aangaande de show gaan verdelen.
Het is al vaker gezegd, maar ook dit jaar maken vele handen licht werk.

Maandag 18 september houden we een ledenvergadering waar behalve de tentoonstelling ook het afgelopen kweekseizoen aan bod zal komen.
Natuurlijk hoop ik dat er een groot aantal leden komen, zodat er spijkers met koppen geslagen kunnen worden.
Met een grote opkomst laten we zien dat onze club echt leeft, en dat we er met zijn allen weer een geweldige tentoonstelling van gaan maken.
Met een goed gevulde zaal in het verschiet zal het ongetwijfeld een gezellige avond worden.

Met een flink aantal zeer ervaren vogelkwekers onder de aanwezigen, gaan we wellicht ook nog wat dieper in over het tentoonstelling klaarmaken van onze showvogels.
Met een goede voorbereiding kan deelname aan de show een stuk succesvoller verlopen.

Ik hoop jullie allemaal op de ledenvergadering te kunnen verwelkomen, en zo ons vogelclub seizoen te beginnen.  

Arthur Keizer
                                      

-------------------------------------------------------

 

Bij voldoende bestelling gaan we binnenkort weer Exzolt bestellen.  D


   


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------'

Verder nieuwe artikelen op deze 

----------------------------------------------------------------------------------------------------


Zoals we in de vorige maandbrief hebben vermeld, moet ook Vogels & Vriendschap door de verhoogde afdracht aan de NBvV, de contributie verhogen.

Dit betekent dat de contributie voor vollidmaatschap voor 2023 € 42,00 wordt.

De contributie voor gastlid blijft onveranderd € 20,00

Ons gironummer is IBAN NL27 INGB 0009 3871 94                                        t.n.v. Vogels en Vriendschap.

Groetjes, Martin

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Zet vast in je agenda 2 juli 2023

Inschrijven voor 25 juni. Het soort en het aantal opgeven is voldoende. Dit omdat we de keurmeesters kunnen bestellen en het plaatsen van stellingmateriaal.

Ook nietleden zijn welkom!

------------------------------------------------------------------------------------------------------

                              Alle evenementen worden weer gehouden in:

        Het huis van de wijk Irene  – Oudelandstraat 75 – 3073 LH – Rotterdam

                                      
----------+-------------