Vogels en Vriendschap

Uw vogelvereniging

Maandbrief Juni 2024

Even Tussendoor bij onze vrienden van Witroka Ridderkerk------------------------------------------------

Uitnodiging Babyshow zondag 7 juni 2024

Inschrijven tot 3 juli 2024, Het inschrijven kost € 1,50 per vogel, maar als je meer dan 10 vogels inschijft, dan zijn deze gratis. Men dient zelf voor waterflesjes te zorgen.(deze zijn verplicht door de dierenwelzijnswet) Het inbrengen van de vogels is op 7 juli tussen 8.30 en 9.15 uur, De keuring start om 9.30 uur, Tijdens de keuring worden de vogels besproken, dus het is een open keuring. Ook is er de mogelijkheid om open klasse en overjarige vogels in te zenden, maar deze hebben hun eigen klasse en worden dus apart gekeurd. Huis van de wijk Irene – Oudelandstraat 75 – 3073 LJ – Rotterdam

(Het inbrengen van de vogels is aan de zijkant van het gebouw in de                           Heer Danielstraat t.o nummer 74, de deur met het kleine trapje)


Zet de babyshow (jonge vogel dag) vast in je agenda – ischrijf 3 juli en de babyshow op zondag 7 juli 2024

De vogels worden op professionele wijze beoordeeld door; Cor Booster, Arie Vortman, Francis Kriesels en Bas van der Ree.

Parkeren voor inzenders is voor rekening van de Penningmeester!!

Beste vogels en vriendschap vrienden,  

We zitten alweer in de maand mei, de maand (7) juli van de babyshow nadert al snel. Degenen die al jongen hebben, zullen ongetwijfeld geregeld kijken welke vogels hiervoor in aanmerking komen. Natuurlijk is het bijeenkomen in een vriendschappelijke en gezellige atmosfeer misschien het belangrijkste, het wedstrijdelement is voor menigeen ook van belang. Zelf vind ik het belangrijk dat er ook dit jaar weer een grote diversiteit aan vogels te bewonderen is.

Ook dit jaar is het mogelijk om overjarige en of aangekochte vogels te laten beoordelen door de keurmeesters. De babyshow wordt op zondag 7 juli gehouden, nadere info volgt nog van de secretaris Aad Bresser.

Op dinsdag 21 mei houden we weer een ledenavond. Kees Diepstraten verzorgt een lezing waar een ieder vast nog wel iets van kan opsteken. Ook zal de naderende babyshow besproken worden.

Mijn kweek nadert nu toch echt zijn einde, er hangt nog slechts 1 nestkastje aan de broedkooien. Het is voor mij een redelijk kweekseizoen geweest, de aantallen hadden wel iets beter kunnen zijn. Daarentegen zie ik wel enkele kwaliteitsvogels door komen en daar gaat het toch zeker ook om.

Voor iedereen, die nog aan de kweek is, wens ik een succesvolle kweek toe, in zowel kwaliteit als kwantiteit.

Ik hoop jullie allemaal te zien op dinsdag 21 mei bij onze ledenavond.

Tot ziens of tot horens, Arthur Keizer 

(21 mei 2024 Lezing over Vruchtbaarheid door                                                     Cees Diepstraten in huis van de wijk"Irene")


------------------------------------------------------------------------------

 

Beste vogelvrienden, (door Kees Diepstraten)

 

Wij gaan elkaar op dinsdag 21 mei ontmoeten en beginnen de avond met een paar stappen die op papier staan om even terug te kijken naar een kweekstart om daarna met het thema om zonder medicatie een gezond vogelbestand op te bouwen en een gesprek te houden, met adviezen over de vruchtbaarheid om daarmee het resultaat te bevorderen.

 

We bespreken dus zoveel als mogelijk de onderdelen die daar een rol in spelen door. Dat kan door selectie, biotoop beïnvloeding, bioritme, in het eerste deel maar vooral ook door voeding en supplementen die daar invloed op uitoefenen.

Uitgangspunt is om alles op een natuurlijke wijze de doen, zodat vogels die de ondersteuning krijgen dit anders in de vrije natuur ook zouden vergaren, om dit te kunnen gaan realiseren.

Er blijven altijd persoonlijke ervaringen die we met een open naar elkaar toe uitwisselen en hiermee bevestigen maar weer dat er vele wegen naar Rome leiden.

Laten we proberen om in gezamenlijkheid onze gevederde vrienden optimaal van dienst te kunnen zijn. Van mijn kant geef ik uit het oogpunt van de voedingsleer en praktische ervaringen, handvatten om tot een geslaagde kweek te geraken.

 

Hoe kunnen we natuurlijke invloeden die we NIET in de hand hebben, n.l. het weer (lees biotoop in de wereld) wat ook in ons hok en dus op onze vogels, invloed heeft, minimaal van invloed op het resultaat laten zijn. We denken bijvoorbeeld aan het bioritme, vroeg of juist laat in het voorjaar, warme zomers, ruiperiode en zaken die indirect invloed uitoefenen op het uiterlijk van de vogel en dus voor het showen op de TT van belang zijn

Om de vruchtbaarheid te bevorderen heb ik een natuurlijke libidoboost bij me, al was het alleen maar dat je weet dat het er is en mogelijk kunt aanschaffen bij Nature herb bird mix.

Het belooft weer een interessante en hopelijk een gezellige avond te worden en persoonlijk is het een uitdaging om er voor te zorgen dat we samen een geanimeerd gezelschap hebben met veel discussie.

 

Tot dinsdag 21 mei, met vriendelijke groeten,

Kees Diepstraten.


----------------------------------------------------------

CONTRIBUTIE 2024 

 Ondanks dat de afdracht aan de NBVV dit jaar weer met 2 euro is verhoogd, hebben we besloten om de contributie niet te verhogen. Dit blijft dus onveranderd € 42 voor bondsleden en € 20 voor gastleden. 

 U kunt dit overmaken op bankrekeningnummer   NL 27 INGB 0009 3871 94 tnv Vogels en Vriendschap.   


Met vriendelijke groeten, Martin van Geel

------------------------------------------------------------------------------------------------

 Zet vast in je agenda; voor 3 juli ischrijving  voor de Babyshow 7 mei 2024                    

Wil je komen kijken? Prima, gratis toegang

Open keuring, overjarige en OK vogels toegestaan in aparte klasse.                                                                        Huis van de wijk "Irene" ,Oudelandstraat 75, 3073 LJ Rotterdam.


       Ga verder met Maandbrief deel 2