Vogels en Vriendschap

Vogels en vriendschap, de voegelvereniging voor iedereen!

Ringbestellingen Vogels en Vriendschap

 

Extra bericht Ringencommissaris:


Er kunnen alleen nog spoedbestellingen 2021 gedaan worden. De NBvV verhoogd de ringen dan met een € 1,- p/'s en hanteert een levertijd van 14 dagen.

Groetjes, Aad Bresser

-----------------------------------------------------------------------------------------------------


Van de Ringencommissaris

Voor de Nieuwe 2022 ringenbestelling van 1 oktober (seizoen 2022 Kleur bruin ) is het noodzakelijk dat het ringenbestelformulier voor 13 mei 2021 bij mij binnen is. Op 1 april wordt de site van de NBvV aangepast voor de bestellingen van de nieuwe bruine ringen 2022 https://www.nbvv.nl/wp-content/uploads/aanvraagformulier-normale-ringen-2022-invulbaar-1.pdf .U kunt in het maandblad “Onze Vogels” editie maart op bladzijde 20 t/m 23 lezen. 

Ringen voor 2021 zijn uitsluitend nog te bestellen via een spoedbestelling en hiervoor gelden extra kosten voor bij de NBvV. Nieuwe leden, die die hiervoor langer dan 3 jaar geen lid zijn geweest bij de NBvV betalen bij hun eerste bestelling geen extra kosten, mits ze binnen 3 maanden hun bestelling doen.

Diverse ringmaten op het aanvraagformulier invullen. Let op dat u dan de goede volgnummers invult. U mag overigens wel bij iedere ringmaat met nummer 1 beginnen, maar het is niet altijd handig voor uw eigen administratie op de computer, sommige programma’s herkennen dubbele ringnummers niet.

Ook moet u er op letten als u ringen voor beschermde vogelsoorten wilt bestellen, dat u dit op een ander formulier moet doen.https://www.nbvv.nl/wp-content/uploads/aanvraagformulier-ringen-beschermde-soorten-2022-invulbaar.pdf

Uw afdeling Vogels en Vriendschap moet wel vooraf, dus bij de bestelling van de ringen de betaling direct overmaken aan de NBvV, dus zorg er voor dat ook uw betaling voor 13 mei bij de penningmeester binnen is. De betaling gaat via de penningmeester,                             IBAN NL 27 INGB 0009 3871 94 t.n.v. Vogels en Vriendschap onder vermelding Ringbestelling en kweeknummer en naam. Betaal direct, want de ringbestelling gaat de deur uit als de betaling binnen is. (de betaling is 100% voor de NBvV, dus het is puur een service van Vogels en Vriendschap))

De uitlevering van de ringen voor de eerste ronde is precies op 1 oktober bij mij binnen van de bond. Gezien er momenteel geen ledenvergaderingen en vogelbeurzen door de situatie rond het Coronavirus zijn, kunt u het formulier alleen via de e-mail afhandelen en versturen naar Aad Bresser aad.bresser1@gmail.com

Voor de mensen die geen internet gebruiken, Deze moeten tijdig contact ( 06-24782489 ) met mij opnemen zodat ik u daarbij kan helpen.

IBAN nummer Vogels en Vriendschap - NL 27 INGB 0009 3871 94 ;         onder vermelding van Ringen, vermeld ook uw kweeknummer en uw naam.                                                                                        

Voor prijzen en toelichting zie onder “Informatie bij de NBvV”

Bestelformulieren ringen.

Ringen 2022  kleur Bruin (bestellen voor 25 mei   2021) de  bestelling van  ( ronde 1 )1 oktober seizoen 2022.

https://www.nbvv.nl/wp-content/uploads/aanvraagformulier-normale-ringen-2022-invulbaar-1.pdf

Aanvraag Ringen beschermde inheemse en  soorten.

https://www.nbvv.nl/wp-content/uploads/aanvraagformulier-ringen-beschermde-soorten-2022-invulbaar.pdf

Bestelformulier voor gewone ringen 2022 nieuw, nu met IBAN (lid, niet lid, verspreid lid)
(afdelingsleden kunnen dit formulier inleveren bij de ringencommissaris, verspreide leden en bestellers die geen lid zijn dienen het naar het bondsbureau te sturen)

Ringen voor beschermde vogels aanvragen?
Dit formulier moet worden gebruikt vanaf 1 januari 2010:
Bestelformulier voor ringen voor beschermde vogels.
de aanvraag kan alleen in behandeling worden genomen als het formulier volledig is ingevuld.
(afdelingsleden kunnen dit formulier inleveren bij de ringencommissaris.