Vogels en Vriendschap

Vogels en vriendschap wenst al haar leden en vrienden een geweldig 2021

Ringbestellingen Vogels en Vriendschap

 

Van de Ringencommissaris

 Voor de ringenbestelling van 1 oktober (seizoen 2021 Kleur Violet) is het noodzakelijk dat het ringenbestelformulier voor 15 mei 2020 bij mij binnen is. U kunt hier = https://www.nbvv.nl/wp-content/uploads/aanvraagformulier-normale-ringen-2021-invulbaar-1.pdf diverse ringmaten op invullen. Let op dat u dan de goede volgnummers invult. U mag overigens wel bij iedere ringmaat met nummer 1 beginnen, maar het is niet altijd handig voor uw eigen administratie. 

Ook moet u er op letten dat u ringen voor beschermde vogelsoorten wilt bestellen, dat u dit op een ander formulier moet doen. https://www.nbvv.nl/wp-content/uploads/ringen-LNV-invulbaar.pdf

Uw afdeling Vogels en Vriendschap moet wel vooraf, dus bij de bestelling van de ringen de betaling direct overmaken aan de NBvV, dus zorg er voor dat ook uw betaling voor 15 mei bij de penningmeester binnen is. De uitlevering van de ringen voor de eerste ronde is precies op 1 oktober binnen. Gezien er momenteel geen ledenvergaderingen en vogelbeurzen door de situatie rond het Coronavirus zijn, kunt u het formulier alleen via de e-mail afhandelen en versturen naar Aad Bresser aad.bresser1@gmail.com

 Uw afdeling Vogels en Vriendschap moet wel vooraf, dus bij de bestelling van de ringen de betaling direct overmaken aan de NBvV, dus zorg er voor dat ook uw betaling voor 15 mei bij de penningmeester binnen is. De uitlevering van de ringen voor de eerste ronde is precies op 1 oktober binnen. Gezien er momenteel geen ledenvergaderingen en vogelbeurzen door de situatie rond het Coronavirus zijn, kunt u het formulier alleen via de e-mail afhandelen en versturen naar Aad Bresser aad.bresser1@gmail.com                                

IBAN nummer Vogels en Vriendschap - NL 27 INGB 0009 3871 94 ;         onder vermelding van Ringen, vermeld ook uw kweeknummer en uw naam.                                                                                        

Voor prijzen en toelichting zie onder “Informatie bij de NBvV”

Bestelformulieren ringen.

Ringen 2021  kleur Violet (bestellen voor                   25 januari 2021) de  bestelling van  ( ronde 3 )1 april seizoen 2021.

https://www.nbvv.nl/wp-content/uploads/aanvraagformulier-normale-ringen-2021-invulbaar-1.pdf

Aanvraag Ringen beschermde inheemse en uitheemse soorten.

http://www.nbvv.nl/download/ringen/ringen_LNV_%20invulbaar.pdf

Bestelformulier voor gewone ringen 2021 nieuw, nu met IBAN (lid, niet lid, verspreid lid)
(afdelingsleden kunnen dit formulier inleveren bij de ringencommissaris, verspreide leden en bestellers die geen lid zijn dienen het naar het bondsbureau te sturen)

Ringen voor beschermde vogels aanvragen?
Dit formulier moet worden gebruikt vanaf 1 januari 2010:
Bestelformulier voor ringen voor beschermde vogels.
de aanvraag kan alleen in behandeling worden genomen als het formulier volledig is ingevuld.
(afdelingsleden kunnen dit formulier inleveren bij de ringencommissaris.