Vogels en Vriendschap

de Vogelvereniging voor iedereen

Ringbestellingen Vogels en Vriendschap

 

Voor de ringenbestelling van 15 december (seizoen 2021 Kleur Violet) is het noodzakelijk dat het ringenbestelformulier voor 30 september 2020 bij mij binnen is. U kunt op dit formulier https://www.nbvv.nl/wp-content/uploads/aanvraagformulier-normale-ringen-2021-invulbaar-1.pdf  ) diverse ringmaten op invullen let op dat u dan de goede volgnummers invult. U mag overigens wel bij iedere ringmaat met nummer 1 beginnen, maar het is niet altijd handig voor uw eigen administratie. Ook moet u er op letten dat u ringen voor beschermde vogelsoorten wilt bestellen, dat u dit op een ander formulier moet doen (  https://www.nbvv.nl/wp-content/uploads/ringen-LNV-invulbaar.pdf  ) .

Uw afdeling Vogels en Vriendschap moet wel vooraf, dus bij de bestelling van de ringen de betaling direct overmaken aan de NBvV.  Dus zorg er voor dat ook uw betaling voor 30 september bij de penningmeester binnen is. De uitlevering van de ringen voor de tweede ronde is precies op 15 december binnen.

Gezien er momenteel geen ledenvergaderingen en vogelbeurzen door de situatie rond het Coronavirus zijn, kunt u het formulier alleen via de e-mail afhandelen en  versturen naar Aad Bresser aad.bresser1@gmail.com  de betaling gaat via de penningmeester, IBAN  NL 27 INGB 0009 3871 94 tnv Vogels en Vriendschap onder vermelding Ringbestelling en kweeknummer.

Voor de mensen die geen internet gebruiken, moeten tijdig contact ( 06-24782489 ) met mij opnemen zodat ik u daar bij kan helpen.

Groetjes, Aad Bresser

---------------------------------------------------------------------------------------                                      

IBAN nummer Vogels en Vriendschap - NL 27 INGB 0009 3871 94 ;         onder vermelding van Ringen, vermeld ook uw kweeknummer en naam.                                                                                        

Voor prijzen en toelichting zie onder “Informatie bij de NBvV”

Bestelformulieren ringen.

Ringen 2021  kleur violet


Ringen 2021  kleur Violet (bestellen voor                   30 september 2020) de  bestelling van 15 december seizoen 2021.

https://www.nbvv.nl/wp-content/uploads/aanvraagformulier-normale-ringen-2021-invulbaar-1.pdf

Aanvraag Ringen beschermde inheemse en uitheemse soorten.

http://www.nbvv.nl/download/ringen/ringen_LNV_%20invulbaar.pdf

Bestelformulier voor gewone ringen 2021 nieuw, nu met IBAN (lid, niet lid, verspreid lid)
(afdelingsleden kunnen dit formulier inleveren bij de ringencommissaris, verspreide leden en bestellers die geen lid zijn dienen het naar het bondsbureau te sturen)

Ringen voor beschermde vogels aanvragen?
Dit formulier moet worden gebruikt vanaf 1 januari 2010:
Bestelformulier voor ringen voor beschermde vogels.
de aanvraag kan alleen in behandeling worden genomen als het formulier volledig is ingevuld.
(afdelingsleden kunnen dit formulier inleveren bij de ringencommissaris.