Vogels en Vriendschap

de Vogelvereniging voor iedereen

Ringbestellingen Vogels en Vriendschap

Leden kunnen binnenkort ringen bestellen via onze ringencommissaris                                      Aad Bresser  stuur uw bestelformulier naar;        

Betalingen vogelvereniging Rijnmond Penningmeester                                           

IBAN nummer Vogels en Vriendschap - NL 27 INGB 0009 3871 94 ;         onder vermelding van Ringen, vermeld ook uw kweeknummer en naam.                                                                                        

Voor prijzen en toelichting zie onder “Informatie bij de NBvV”

Bestelformulieren ringen.

Ringen 2019  kleur zwart

http://www.nbvv.nl/download/ringen/Ring2019-1%20LidNBvV-VL-NLid-invulbaar-kunststof.pdf

Ringen 2020  kleur groen (bestellen voor 20 januari 2020) de derde bestelling van 1 april seizoen 2020.

http://www.nbvv.nl/download/Bestelformulier_gewone_ringen_2020.pdf

Aanvraag Ringen beschermde inheemse en uitheemse soorten.

http://www.nbvv.nl/download/ringen/ringen_LNV_%20invulbaar.pdf

Bestelformulier voor gewone ringen 2020 nieuw, nu met IBAN (lid, niet lid, verspreid lid)
(afdelingsleden kunnen dit formulier inleveren bij de ringencommissaris, verspreide leden en bestellers die geen lid zijn dienen het naar het bondsbureau te sturen)

Ringen voor beschermde vogels aanvragen?
Dit formulier moet worden gebruikt vanaf 1 januari 2010:
Bestelformulier voor ringen voor beschermde vogels.
de aanvraag kan alleen in behandeling worden genomen als het formulier volledig is ingevuld.
(afdelingsleden kunnen dit formulier inleveren bij de ringencommissaris.